המשכנתאות בישראל נמצאות עדיין במגמת עלייה

היקף המשכנתאות של משקי הבית ממשיך לעלות. על פי נתוני בנק ישראל, משכנתאות חדשות שנלקחו ברבעון השני הסתכמו ב-14.8 מיליארד ש"ח, לעומת 13.1 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בנק ישראל הוסיף כי המשכנתאות החדשות בחודש יולי היו גבוהות באופן בלתי סביר ב-5.8 מיליארד שקלים.

לייעוץ משכנתאות שבאמת עובד מומלץ לעבוד עם מומחי המשכנתא של מסלולים

החוב המקומי גדל בשמונה מיליארד שקלים, 1.5%, ברבעון השני של 2018, והסתכם ב-544 מיליארד שקלים. בבנק ישראל נמסר כי העלייה השנתית בחוב שאינו למגורים, שהחלה בסוף שנת 2016, המשיכה להאט, עם גידול של 900 מיליון שקלים בלבד ברבעון השני, 0.5%, ל-195 מיליארד שקלים. החוב למטרות דיור, לעומת זאת, עלה ב-2%.

 

היקף החוב של הסקטור העסקי גדל ב-13 מיליארד שקלים ברבעון השני, 1.5%, והסתכם ב-903 מיליארד שקלים. עיקר הגידול נובע מפחת של 3.9% בשער השקל מול שער הדולר, ועלייה של 1.2% במדד המחירים לצרכן. כמו כן, אגרות החוב הסחירות בישראל תרמו לגידול בחוב של 3.6 מיליארד ש"ח, שקוזז במקצת על ידי ירידה בחוב מאגרות חוב לא סחירות וחובות שמעבר לים.

 

ברבעון השני, המגזר העסקי, ללא בנקים וחברות ביטוח, הנפיק 9.4 מיליארד שקלים באג"ח, לעומת ממוצע של 12 מיליארד ש"ח בשנתיים האחרונות. הנפקות החוב על ידי חברות נדל"ן ובנייה בלטו ברבעון השני, והיוו 59% מסך כל ההנפקות. ביולי 2017, נמשכה ההאטה בהנפקות אג"ח של הסקטור העסקי, והיא הסתכמה ב-1.6 מיליארד שקלים.

 

המרווח בין התשואה למדד אגרות החוב הקונצרניות התל-בונד 60 לבין התשואה על איגרות החוב הממשלתיות הצמודות גדל ב-0.08% עד 1.29%, בהמשך למגמת העלייה במרווח מאז סוף שנת 2017. הפער המשיך להתרחב בחודש יולי 2017, והגיע ל-1.30%.

דילוג לתוכן